งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
"นานาทัศนคติ" กับ โน้ต อุดม แต้พานิช
หน้าแรก » "นานาทัศนคติ" กับ โน้ต อุดม แต้พานิช23 ก.ค. 2561 13:00921

????????"นานาทัศนคติ" กับ โน้ต อุดม แต้พานิช"????

????วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 อาคารวิจัยฯ (ชั้น 4) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัด 400 ที่นั่ง น.ศ.250 ที่นั่ง บุคลากร 150 ที่นั่ง

????สมัครได้ที่ : https://goo.gl/s2mJUe

????เปิดประตูเข้างาน 12:30 น. (มาก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน ไม่มีเลขที่นั่ง)

➡️รับบัตรเข้างาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 09:00 น. - 16:00 น. เท่านั้น

????️นักศึกษา รับบัตรได้ที่ "องค์การบริหารองค์การนักศึกษา" ชั้น 2 ตึกกิจกรรมนักศึกษา
    บุคลากร รับบัตรได้ที่ "งานประชาสัมพันธ์" กองกลาง ตึกสำนักงานอธิการบดี

♦️(กรุณานำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรบุคลากร มาแสดงตอนรับบัตรเข้างาน) ♦️

กติกาการเข้ารับชม เพื่อความบันเทิง

1. ????ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ????หรืออุปกรณ์บันทึกทุกชนิด เข้างานโดยเด็ดขาด *** (ไม่มีการรับฝาก) *** 
2. ????นักศึกษา จะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น

➡️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282022-3

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด