งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรม Workshop ทักษะการพูดในชุมชน
หน้าแรก » กิจกรรม Workshop ทักษะการพูดในชุมชน17 ส.ค. 2561 14:031,063

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทักษะการพูดในชุมชน  

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

**นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป** จะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมเลือกเข้าร่วมด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการฯจำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ https://activity.psu.ac.th/?q=regist&n=197

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ถ้าเป็นรหัส59​ จะได้ทรานสคริปในด้านไหนคะ
นักศึกษา18 ส.ค. 2561 10:46171.7.249.50