งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันสารทเดือนสิบ
หน้าแรก » วันสารทเดือนสิบ01 ต.ค. 2561 13:291,747
ด้วยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ กำหนดจัดงาน "วันสารทเดือนสิบ"
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร LRC
โดยมีไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น
- นิทรรศการ E-Book ประเพณีสารทเดือนสิบ
- ฝึกทำขนมเดือนสิบ (10.00 – 13.00 น.)
- สาธิตทำขนม (11.00 – 12.00 น.)
- แข่งขันแทงต้ม (12.30 – 13.00 น.)
- ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นบ้าน
- ลงทะเบียนหน้างานลุ้นรับรางวัล 5 รางวัล

** หมายเหตุกิจกรรมในวันสารทเดือนสิบ ได้ทรานสคริปดังนี้คะ

1.นิทรรศการและสาธิตทำขนม ในวันสารทเดือนสิบ
- นักศึกษารหัส 59,58.. ได้รับทรานสคริปเลือกเข้าร่วม ด้านพหุวัฒนธรรมฯ จำนวน 1 ชม.
- นักศึกษารหัส 60,61 ได้ทรานสคริปเลือกเข้าร่วม ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา จำนวน 1 ชม.

2.กิจกรรมฝึกทำขนมเดือนสิบ ในวันสารทเดือนสิบ
นักศึกษารหัส 59,58.. ได้รับทรานสคริปเลือกเข้าร่วม 3 ชม.
   - ด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ จำนวน 2 ชม.
   - ด้านพหุวัฒนธรรมฯ จำนวน 1 ชม.
นักศึกษารหัส 60,61 ได้ทรานสคริปเลือกเข้าร่วม
   - ด้านเสริมสร้างทักษะวิชาการ วิชาชีพ 2 ชม.
   - ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา จำนวน 1 ชม

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด