งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
TOP ONE
หน้าแรก » TOP ONE05 พ.ย. 2561 13:44757


สะดวกส่งคลิปมาทาง E-mail : onehdprogram@gmail.com นี้ได้นะคะความยาวไม่เกิน 2 นาทีค่ะ
รายละเอียดการรับสมัครนะคะ 
*กติกาการรับสมัครรายการ **TOP ONE*
1. รับสมัครผ่าน  Website   ตั้งแต่ 1-15 พฤศจิกายน 2561  (โดยการอัพโหลดคลิป)
2.บุคคลทั่วไป  อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (พ.ศ. 2554)
3.ผู้ที่อายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
4.มีความสามารถด้านการร้องเพลง
5.สามารถสมัครเข้าแข่งขัน ได้ในรูปแบบของนักร้องเดี่ยว นักร้องคู่ หรือนักร้องกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) และต้องร้องเพลงทุกคน
6.สามารถนำเครื่องดนตรีมาประกอบการร้องเพลงได้
7. ผู้สมัครต้องไม่มีพันธะผูกพันกับสังกัด หรือค่ายเพลงหรือตัวแทนใดๆ
8. ชาวต่างชาติ ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารยืนยันการอาศัยในประเทศไทยและสามารถพูด สื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ ชัดเจน
9.ถ้าหากทางรายการพบว่าเสียงในคลิปที่ส่งมามีการดัดแปลงเกินความเป็นจริง ทางรายการขอตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานของท่าน
10.ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางรายการและถือว่าคำตัดสินของทางรายการเป็นที่สิ้นสุด
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด