งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันลอยกระทง ม.อ.
หน้าแรก » วันลอยกระทง ม.อ.20 พ.ย. 2561 13:51682

22 พ.ย. 61 วันลอยกระทงขอเชิญนักศึกษาร่วมชมขบวนกระทงร่วมขบวนแห่กระทงสี่ภาค จัดโดยกลุ่มคณะ 4 กลุ่ม เวลา 16.30 น.
ขบวนผ่านถนนปุณณกัณฐ์มาที่โรงยิม มีประกวดนางนพมาส ชมดนตรีวงทรัพย์จาง
ส่วนที่ตึกฟักทองประกวดกระทง ทำกระทงเองมีอุปกรณ์พร้อมที่กระทงบุปเฟ่ท์ของสโมสร นศ.คณะวิทยาศาสตร์
ทานอาหารที่ Student bizz mall ชั้นลอยหน้าโรงยิมด้วยกันนะค่ะ

 

หมายเหตุ : นักศึกษารหัส 60,61 ได้รับทรานสคริป กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 2 หน่วยชม. ดังนี้

1) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพและนันทนาการ จำนวน 1 หน่วยชม.

2) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา จำนวน 1 หน่วยชม.
 
 
นักศึกษารหัส 59..58.. ได้รับทรานสคริป กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 2 หน่วยชม. ดังนี้

1) กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ จำนวน 1 หน่วยชม.

2) กิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรม ฯ จำนวน 1 หน่วยชม.
 
และให้นักศึกษาทุคนนำบัตรนักศึกษามาด้วย

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด