งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักศึกษายุคใหม่เท่าทันภัยโลก Online
หน้าแรก » นักศึกษายุคใหม่เท่าทันภัยโลก Online21 พ.ย. 2561 09:01776

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ “นักศึกษายุคใหม่เท่าทันภัยโลก Online”

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้อง รวมไปถึงไม่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง EC 201 คณะเศรษฐศาสตร์ 

สำรองที่นั่งติดต่อ งานพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 074-282419

สำหรับนักศึกษาที่เข้าฟังบรรยาย จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการ 2 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด