งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เปิดรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
หน้าแรก » เปิดรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา22 ม.ค. 2562 10:56593

หากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในนักทำกิจกรรมมหาวิทยาลัย
โอกาสสำคัญสำหรับนักศึกษา ม.อ. สายเลือดผู้นำมาแล้ว
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "องค์การนักศึกษา ปี 2562" ได้แก่
องค์การบริหาร องค์นักศึกษา และ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
*******************************************
>> หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรนักศึกษา
หลักฐานแสดงผลการทำกิจกรรม (ใบสรุปผลกิจกรรม)
หลักฐานแสดงผลการเรียนในภาคการศึกษาล่าสุด
หนังสือรับรองความประพฤติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (กรณีเกรดสะสม 2.25-2.49)
นโยบายและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ทีม หรือพรรค (กรณีลงสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา)
*******************************************

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด