งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Trip to ASEAN : Day Trip to Penang 2019
หน้าแรก » Backpacking Trip to ASEAN : Day Trip to Penang 201921 ส.ค. 2562 11:401,384

เต็มแล้วคะ

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา พร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาทและสำเนา Passport ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2562

นักศึกษาที่สมัครทุกคนให้มาประชุมวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
รับเฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น(สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

ได้รับทรานสคริป Y302 จำนวน 6 หน่วยชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด