งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาชมการแข่งขัน ASEAN Youth Forum: Advancing the Partnerships for the Sustainable Promotion of ASEAN Tourism
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาชมการแข่งขัน ASEAN Youth Forum: Advancing the Partnerships for the Sustainable Promotion of ASEAN Tourism26 ส.ค. 2562 10:53579

*ลงทะเบียนได้ที่ (รับจำนวน 200 คน):* http://asean.psu.ac.th/regis/ayf
(ลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้เท่านั้น หรือแสกน QR Code ดังไฟล์รูปที่แนบมาด้วยนี้
ภายในวันที่ 29 ส.ค. 2562)


*นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ:*
• เกียรติบัตร
• ของที่ระลึก
• เข้าร่วมกิจกรรม Farewell Dinner
• ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป บันทึกประเภท กิจกรรมเลือกเข้าร่วม รวม 15 หน่วย แบ่งเป็น
- ด้านสังคมทักษะวิชาการฯ 9 หน่วย / ส่งเสริมความเป็นนานาชาติฯ 6 หน่วย
• ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา รหัส 59,58,  บันทึกประเภท กิจกรรมเลือกเข้าร่วม รวม 12 หน่วย แบ่งเป็น
- ด้านสังคมทักษะสังคมวิชาการฯ 6 หน่วย / ด้านพหุวัฒธรรมฯ 6 หน่วย
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด