งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ The 6th ASEAN week "Advancing Partnership for Sustainability"
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ The 6th ASEAN week "Advancing Partnership for Sustainability"26 ส.ค. 2562 11:47603

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ The 6th ASEAN week "Advancing Partnership for Sustainability" 

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562   ประกอบด้วยกิจกรรม

- กิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทเยาวไทยกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ของประเทศไทย 

โดย คุณไอติม พริษฐ์  วัชรสินธุ  ในเวลา 15.00 - 16.30 น.  ณ ลานใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

- กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน (ASEAN Exhibition) ณ ลานใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

-กิจกรรม ASEAN Night & International Food festival  ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา หน้าศูนย์อาหารโรงช้าง เวลา 17.00 เป็นต้นไป

ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม

-ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันต์ ครั้งที่ 6 บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน  ณ Bsc 3 อาคารปฏิบัติการฯ คณะวิทยาศาสตร์ 

การเทียบค่าจำนวนหน่วยชม. ในโครงการ The 6th ASEAN week "Advancing Partnership for Sustainability" 

-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 จะได้รับการบันทึก กิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 301 จำนวน 3 หน่วยชม.

-นักศึกษา รหัส 61,62 จะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านส่งเสริมทักษะวิชาการฯ จำนวน 1 หน่วยชม. และด้านส่งเสริมความเป็นนานาชาติฯ จำนวน 2 หน่วยชม. 

-นักศึกษารหัส 59,58, จะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านส่งเสริมทักษะวิชาการฯ จำนวน 1 หน่วยชม. และด้านพหุวัฒนธรรมฯ จำนวน 2 หน่วยชม.

***หมายเหตุ โครงการฯ นี้ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมของโครงการฯ ตามที่แจ้ง แต่จะได้รับการบันทึกชม.เพียงครั้งเดียว โดยจะได้รับจำนวนชม.การเข้าร่วม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ไม่นับซ้ำ

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด