งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการประกวดเสนอแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน
หน้าแรก » โครงการประกวดเสนอแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน26 ส.ค. 2562 16:31686

โครงการประกวดเสนอแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน

เสนอ วิดีโอแนะนำทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน และ ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อมีโอกาสเป็นผู้ชนะการแข่งขัน

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rvconnex.com/gati/challenges-th.html

หัวข้อการแข่งขัน

โครงการการแข่งขัน GATI Competition Season 1 ประกอบด้วยหัวข้อการแข่งขัน 3 หัวข้อให้ผู้เข้าแข่งขันร่วมส่งประกวดข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อที่จะเป็นบุคคลแรกที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งนวัตกรรมในอนาคตของอุตสาหรรมการบินในประเทศไทย

เครื่องยนต์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ

Unmanned Aircraft Vehicle 
(UAV) Grade Engine
 

วัตถุประสงค์ของหัวข้อการแข่งขันที่ 1

  • 1. การออกแบบลักษณะไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับ
  • 2. อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ในเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับที่เสนอมีอะไรบ้าง
  • 3. กระบวนการผลิตใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับที่เสนอ


 

 
ระบบการติดต่อสื่อสารไร้สาย
สำหรับอากาศยานไร้คนขับ
Wireless Communication system for Unmanned Aircraft System (UAS)

วัตถุประสงค์ของหัวข้อการแข่งขันที่ 2

  • 1. การออกแบบลักษณะไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดต่อระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับ
  • 2. อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ในระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่เสนอมีอะไรบ้าง
  • 3. กระบวนการผลิตใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่เสนอ


ระบบผสมผสานโลกเสมือนเข้า
กับโลกจริงเพื่อใช้ฝึกอบรม
การใช้งานและการซ่อมบำรุง
Augmented Reality (AR) Training System

วัตถุประสงค์ของหัวข้อการแข่งขันที่ 3

  • 1. การออกแบบลักษณะไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุง
  • 2. อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ในระบบ AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงที่เสนอมีอะไรบ้าง
  • 3. กระบวนการผลิตใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงที่เสนอ
 

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด