งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูหนังกันแล้วปัญญ์ทอล์ก ในงาน "ควนเคร็ง | พื้นที่ชุ่มไฟ "
หน้าแรก » ดูหนังกันแล้วปัญญ์ทอล์ก ในงาน "ควนเคร็ง | พื้นที่ชุ่มไฟ "19 ก.ย. 2562 13:41679

โอกาสที่นักศึกษาจะได้เปิดโลก แห่งการเรียนรู้ เรื่องราวนอกวิชาเรียน....
ขณะที่ลมหายใจของหาดใหญ่ถูกกลืนด้วยฝุ่นควันจากอินโด
ลมหายใจนครศรีธรรมราชถูกกลืนด้วยฝุ่นควันจากป่าพรุควนเคร็ง
// นักศึกษาเข้าร่วมจะได้ชั่วโมงทรานสคริปด้านวิชาการ เป็นของแถม 3 หน่วยชั่วโมง

ในเวลาเดียวกันนี้ปอด - เครื่องฟอกอากาศธรรมชาติของเราทั้งผองก็กำลังถูกทำลายลงด้วย ป่าพรุควนเคร็งเครื่องฟอกอากาศที่สำคัญเปลี่ยนเป็นจุดกำเนิดฝุ่นควัน เกิดอะไรขึ้น เกี่ยวพันกับเราอย่างไร

#ลมหายใจเดียวกัน
...

กลุ่มปันรักชวนร่วมกิจกรรม"ดูหนังกันแล้วปัญญ์ทอล์ก" ในงาน"ควนเคร็ง | พื้นที่ชุ่มไฟ "
และ ชมอนิเมชั่นของสตูดิโอจิบลิ “ปอมโปโกะ ทานูกิป่วนโลก”
...
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา 12:30 – 17:00 น.
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 6 ตึก LRC ม.อ. หาดใหญ่
...
กำหนดการ
// 12:30 – 13:00 น. ลงทะเบียนและชมภาพถ่ายพรุควนเคร็ง หน้าห้องสมุด ชั้น ๓ ตึก LRC
// 13:00 – 15:00 น. ชมอนิเมชั่นของสตูดิโอจิบลิ “ปอมโปโกะ ทานูกิป่วนโลก”
เรื่องราวความขัดแย้งของอารยธรรมสมัยใหม่และโลกแห่งความเป็นธรรมชาติ
การรุกรานเพื่อสร้างบ้านและศูนย์การค้า ความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วของมนุษย์ อันเป็นผลให้เกิดความยากลำบากในการหาอาหารและที่อยู่อาศัยของทานูกิ
// 15:00- 17:00 น. ปัญญ์ทอล์ค "ควนเคร็ง | พื้นที่ชุ่มไฟ "
จากพื้นที่ชุมน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มไฟเกิดอะไรขึ้นกับป่าพรุควนเคร็งซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช และความเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลอย่างไรกับมนุษย์บ้าง

วิทยากร : ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศป่าไม้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ดำเนินรายการ: โดย คุณบัญชร วิเชียรศรี สถานีวิทยุ ม.อ.
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยซักถาม
...
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
แจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เพจ กลุ่มปันรัก
หรือโทร. 0815998110 แก๊ส ศุภวรรณ ชนะสงคราม
0869554909 เอ็ก กมลทิพย์ อินทะโณ

จัดโดย กลุ่มปันรัก สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด