งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Trip to ASEAN : Day Trip to Penang 2019 ครั้งที่ 2
หน้าแรก » Backpacking Trip to ASEAN : Day Trip to Penang 2019 ครั้งที่ 204 ต.ค. 2562 10:471,846

จำนวนเต็มแล้วคะ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ Backpacking Trip to ASEAN : Day Trip to Penang 2019 ครั้งที่ 2

สามารถสมัครระหว่างวันที่ 7 – 11 ต.ค. 2562 ณ งานกิจกรรมฯ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สนอ. 
พร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาทและสำเนา Passport (กรณีที่ยังไม่ได้ทำ Passport สามารถมาสมัครก่อนได้)

นักศึกษาที่สมัครทุกคนให้มาประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
รับเฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น จำนวน 80 คน (สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

*** รับเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Backpack Trip to ASEAN ที่กองกิจการนักศึกษาจัดทุกโครงการ

จำกัดสิทธิ์คณะละไม่เกิน 15 คน (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

ได้รับทรานสคริป Y302 จำนวน 6 หน่วยชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด