งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Meeting บ้านวัยใส สงขลานครินทร์
หน้าแรก » Meeting บ้านวัยใส สงขลานครินทร์10 ต.ค. 2562 15:31702

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนกับบ้านวัยใส สงขลานครินทร์ (วันเปิดโลกกิจกรรม)

เข้าร่วมกกิจกรรม "Meeting บ้านวัยใส สงขลานครินทร์" ณ บ้านวัยใส สงขลานครินทร์ (บริเวณตึกกิจกรรม) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วม เพื่อความสะดวกในการจัดอาหารเลี้ยง (ผ่านลิ้งค์ข้างล่าง หรือ QR code)

https://docs.google.com/forms/d/11v2_NMpkYzI4XV4yrCvZjTHYmpurSiEdfbLjI6ZJSvI/edit

** หมายเหตุ : สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

** สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมได้

** สงสัยติดต่อ 093-7853329
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด