งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Trip to ASEAN: Day Trip to Penang 2020
หน้าแรก » Backpacking Trip to ASEAN: Day Trip to Penang 202021 พ.ย. 2562 13:122,245

เต็มแล้วทุกรอบ

Backpacking Trip to ASEAN: Day Trip to Penang 2020

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ Backpacking Trip to ASEAN : Day Trip to Penang 2020

สมัครด้วยตนเองเท่านั้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ณ อาคารกิจรรมนักศึกษา ข้าง 7-11 โรงช้าง
พร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาทและสำเนา Passport (กรณีที่ยังไม่ได้ทำ Passport สามารถมาสมัครก่อนได้)

 

รับเฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น จำนวน 240 คน แบ่งเป็น 3 รอบ /รอบละ 80 คน 
จำกัดสิทธิ์คณะละไม่เกิน 15 คน (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

  • รอบที่ 1 ปฐมนิเทศวันที่ 2 ม.ค. 63, เดินทางวันที่ 4 มกราคม 2563, ส่งสรุปผลภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 ดาวน์โหลด (n606_4jan2020.pdf)
  • รอบที่ 2 ปฐมนิเทศวันที่ 30 ม.ค. 63, เดินทางวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563, ส่งสรุปผลภายในวันที่ 15 ก.พ. 63 ดาวน์โหลด (n606_1feb2020.pdf)
  • รอยที่ 3 ปฐมนิเทศวันที่ 5 มี.ค. 63, เดินทางวันที่ 7 มีนาคม 2563, ส่งสรุปผลภายในวันที่ 15 มี.ค. 63 ดาวน์โหลด (n606_7mar2020.pdf)

*** รับเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Backpack Trip to ASEAN ที่กองกิจการนักศึกษาจัดทุกโครงการ

 

** ได้รับทรานสคริป Y302 จำนวน 6 หน่วยชั่วโมง (นักศึกษาต้องเข้าร่วมครบถ้วนทั้งกิจกรรมปฐมนิเทศ, การเดินทางในต่างประเทศ และสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สวัสดีค่า กิจกรรมนี้เฉพาะปี3เท่านั้นหรือปีอื่นได้เข้าร่วมเหมือนกันค่ะ
ฟาตีฮะห์21 พ.ย. 2562 15:01182.232.214.19