งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลานร่มบ่มศิลป์
หน้าแรก » ลานร่มบ่มศิลป์08 ม.ค. 2563 14:35517
 ขอเชิญร่วมงานลานร่มบ่มศิลป์ ประจำเดือน มกราคม 2563 “บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 2” (2nd AUN-AYCF Thailand Chapter) 
ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2563 เวลา17.00-20.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
**** ลานการแสดง โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN-AYCF แห่งประเทศไทย
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
- เสวนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 กับภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
- การแสดงชุด “มาลีรวมใจ”
- การขับร้องประสานเสียง “เพลง AUN-AYCF Thailand”
- การแสดงของประเทศอินโดนีเซีย “Angklung AYCF 2014”
- การแสดงของประเทศฟิลิปปินส์ “Manmanok AYCF 2015”
- การแสดงของประเทศมาเลเซีย (ปีนัง) “Boria AYCF 2016”
- การแสดงของประเทศอินโดนีเซีย “Poco Poco dance AYCF 2017”
- การแสดงของประเทศฟิลิปปินส์ “Tinikling AYCF 2018”
- การแสดงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “Paslop AYCF 2019”
- การแสดงชุด “ชาติพันธุ์คัลเลอร์ฟูล” AYCF 2019
- การแสดงชุด “ลีลาเล็บ ลีลาไทย” AYCF 2020
- การแสดงชุด “โนรา 5 มหาวิทยาลัย”
- Finale
**** ลานอาหาร
ชิมอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิด ขนมจีน ลูกชิ้นทอด หมูปิ้ง ขนมโค
ข้าวกะเพราไก่  ไข่ต๊อก น้ำผลไม้ปั่น
**** ลานเรียนรู้งานศิลป์
- ระบายสีภาพ หมากขุม หมากกระดาน
- การประดิษฐ์ “ฝนเอย....ฝนตก”
**** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074-289680-3
-----------------------------------------------------------------------
*** นักศึกษาลงทรานสคริปกิจกรรมได้ 3 ชม.
นักศึกษารหัส 59,58,57,...---กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- ทักษะสังคม วิชากร วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 1 ชม.
- พหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2 ชม.
นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ---กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 2 ชม.
- กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 2 ชม.

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด