งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและรูปแบบความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการในประเทศจีน
หน้าแรก » ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและรูปแบบความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการในประเทศจีน29 ม.ค. 2563 09:21661
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่องโอกาสและรูปแบบความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการในประเทศจีน
ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องระพีพรรณ ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์
ซึ่งสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/bhmXZ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สามารถเก็บชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้จำนวน 2 ชั่วโมง

-- 
กาญจนา กองสวัสดิ์
นักวิชาอุดมศึกษา
โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ 0 7428 9210
โทรสาร 0 7428 9228
E-mail : kanjana.ko@psu.ac.th

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด