งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
PSU’s Student Development: Backpacking Trip to ASEAN
หน้าแรก » PSU’s Student Development: Backpacking Trip to ASEAN22 เม.ย. 2563 11:251,847
• In order to promote students to become global citizens having 21st century skills, especially internalization (able to communicate, understand multi-culture and confidently mobilize abroad)
•PSU’s University policy: requires third year students to have a chance to go abroad, at least once while they are studying in the university.
•This policy was first launched in 2017.

ดาวน์โหลด (n620_PSU Best Practice.pdf)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด