งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำหนดส่งรายงานโครงการ Backpacking Trip
หน้าแรก » กำหนดส่งรายงานโครงการ Backpacking Trip23 ก.ย. 2563 14:511,847

ให้นักศึกษาที่สมัครโครงการ Backpacking Trip 2020 ส่งรายงานตามรายละเอียดของแต่ละประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
หากเลยกำหนดจะไม่ได้รับการบันทึกทรานสคริปให้
** หมายเหตุนักศึกษาที่ส่งหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2563 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปภายในเดือนตุลาคม

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด