งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเสวนาสงขลาเมืองประชาธิปไตย หัวข้อ “สงขลาในอนาคต”
หน้าแรก » โครงการเสวนาสงขลาเมืองประชาธิปไตย หัวข้อ “สงขลาในอนาคต”07 ธ.ค. 2563 11:24700

โครงการเสวนาสงขลาเมืองประชาธิปไตย หัวข้อ “สงขลาในอนาคต” โดยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  เวลา14.30 – 17.30 น. ณ ห้องภูมิวิทยาการ (ห้องประชุมใหญ่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน QR Code  หรือ  https://forms.gle/VHs5dMWidXNyzJdp8

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทเลือกเข้าร่วมฯ  รวม 4 ชม.

ด้านเสริมสร้างทักษะสังคม วิชาการฯ จำนวน 1 ชม.

ด้านเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยฯ 3 ชม.

***นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด