งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 256415 ม.ค. 2564 14:46795

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด