งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง วิทยาเขตหาดใหญ่
หน้าแรก » ผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง วิทยาเขตหาดใหญ่01 มี.ค. 2564 15:521,696

ผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง วิทยาเขตหาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในทุกคนในกรอกข้อมูลใน google form ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 2202/2208

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด