งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ รับชมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ รับชมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 256408 มิ.ย. 2564 09:42602

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

รับชมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

???? ในวันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 17.00 - 20.00 น. 
รับชม live ผ่าน FB : กองพัฒนานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่
???? นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ร่วมกิจกรรมรับชม LIVE  โดยตอบคำถาม
และทำแบบประมิน Google Form  จึงจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย(Y 101) จำนวน 6 หน่วยชม. 
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด