งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ร่วมกิจกรรมรับชมคลิปวิดีโอโครงการเรื่องเล่าจากชุมชน (Tales from Community) ตอน ชวนชมชุมชนต้องเที่ยว ครั้งที่ 3 (Y 2)
หน้าแรก » ร่วมกิจกรรมรับชมคลิปวิดีโอโครงการเรื่องเล่าจากชุมชน (Tales from Community) ตอน ชวนชมชุมชนต้องเที่ยว ครั้งที่ 3 (Y 2)13 ก.ค. 2564 11:2413,895

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมรับชมคลิปวิดีโอโครงการเรื่องเล่าจากชุมชน (Tales from Community) 

ตอน ชวนชมชุมชนต้องเที่ยว ครั้งที่ 3

**นักศึกษาจะได้รับการบันทึกจำนวนหน่วยชั่วโมง รายละเอียด ดังนี้

-นักศึกษารหัส 63 จะได้รับการบันทึกกิจกรรมมหาวิทยาลัย (Y 2) จำนวน 3 หน่วยชม.

-รหัส 60,61,62,64 จะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือกเข้าร่วมด้านทักษะสังคมวิชาการฯ 2 หน่วยชม. และด้านนันทนาการฯ 1 หน่วยชม. 

- และหากนักศึกษารหัส 60,61,62 ประสงค์ปลดล็อคการเข้าร่วมกิจกรรม Y 2 สามารถแจ้งรายละเอียดผ่าน google from ในกิจกรรมตอบคำถาม)

** นักศึกษาสามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอ และร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ผ่าน Google from ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ในวันที่ 20 ก.ค.64 -  จนถึงเวลา 21.00 วันที่ 22 ก.ค. 64 

***นักศึกษารับชมวิดีโอชุมชนต้องเที่ยว จำนวน 2 ชุมชน และตอบคำถามผ่าน Google form

1) ชุมชนบ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

https://www.youtube.com/watch?v=QbGMVumW

2) ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น อ.เมือง  จ.ระนอง

https://www.youtube.com/watch?v=MHKsm_Okc

กิจกรรมตอบคำถามหลังจากการรับชมวิดีโอ ผ่าน Google form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDqB99mklX045P0KhJp0HzqiE7uw8lequHnvSSgY9Xsu3waA/viewform

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 282208 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด