งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Teen Talk Project+ Series 4: Scaling Up Social Entrepreneurship in Developing Countries. Is It More Sustainable for Future Economic Growth? (Y3)
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Teen Talk Project+ Series 4: Scaling Up Social Entrepreneurship in Developing Countries. Is It More Sustainable for Future Economic Growth? (Y3)23 ก.ค. 2564 09:402,586

*** ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***

 

 

*** ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***

***รายละเอียดกิจกรรม Teen Talk Project+

Series 4: Scaling Up Social Entrepreneurship in Developing Countries.

Is It More Sustainable for Future Economic Growth?

รายละเอียดโครงการฯ

ดาวน์โหลด (n688_n688_Teen Talk Project Series 4 (4).docx)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด