งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ PSU ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ SEASON 2
หน้าแรก » เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ PSU ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ SEASON 209 ส.ค. 2564 13:10703


        เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการ PSU ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ SEASON 2"
????ออกอากาศตอนแรก : วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น.
ผ่านช่องทาง : เพจองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

FB : https://www.facebook.com/psusu.hatyai

**นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง / 1 ตอน  

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด