งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานภาพถ่ายหรือวีดีโอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน ​โครงการ Voice of Youth และรับสิทธิพัฒนาทักษะต่างๆ
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานภาพถ่ายหรือวีดีโอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน ​โครงการ Voice of Youth และรับสิทธิพัฒนาทักษะต่างๆ30 ก.ย. 15:48182
ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานภาพถ่ายหรือวีดีโอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน
โครงการ Voice of Youth และรับสิทธิพัฒนาทักษะต่างๆ
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโครงการได้ที่ ดาวน์โหลด (n702_mahidol 1.pdf)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด