งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/สาขาวิชาโครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (Online/Free of charge)
หน้าแรก » เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/สาขาวิชาโครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (Online/Free of charge)30 ก.ย. 2564 16:07569
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/สาขาวิชา
ที่มีความรู้ความสนใจทางด้าน Human Security Development (HSD) และ Energy
Science เข้าร่วม*โครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security
Development and Energy Science (Online/Free of charge) ระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2565 
*ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย
โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ

นักศึกษาผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านทาง
Google Form ดังลิงค์ https://forms.gle/YiuZyaPFZTMdmVyq7 
ทั้งนี้ *ทาง AUN Secretariat ได้ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564*
โดยสามารถดาวน์โหลด Word file ของ Application from ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1zafSqQzW4hzbu1BJxFW6XQRdB5Iv67Ex?usp=sharing
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด