งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครนักศึกษาเป็นอาสาสมัครติดตามอาการผู้ป่วย COVID-19
หน้าแรก » รับสมัครนักศึกษาเป็นอาสาสมัครติดตามอาการผู้ป่วย COVID-1926 ต.ค. 2564 14:03796

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่เคยป่วยจากโรค COVID-19 และรักษาตัวหายแล้ว หรือนักศึกษาที่สนใจงานจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานติดตามอาการผู้ป่วย COVID-19  ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติงานระหว่าง ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

2. มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ชั่วโมงละ 50 บาท

ลักษณะการปฏิบัติงาน

1. งานแนะนำผู้ป่วย COVID-19  รายใหม่

          - แนะนำกล่องหายห่วง

          - แนะนำวิธีการรายงานอาการผ่านระบบ วันละสองครั้ง

          - แนะนำการใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วมือ และเครื่องวัดไข้ดิจิตอล

          - การชี้แจงข้อตกลงการดูแลตัวเองของผู้ป่วยขณะอยู่ที่ศูนย์พักคอย

          - ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วย COVID-19 

2. งานติดตามผู้ป่วย COVID-19 ที่ยังไม่รายงานอาการประจำวัน

          - โทรประสานงานติดตามอาการ และสอบถามผู้ป่วยที่ไม่รายงานอาการ

          นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ2X656ocm4QMIT_1MBKcl1JdjYM4_sksycs1HpTH_xWHIJQ/viewform

ทั้งนี้ มีการปฐมนิเทศก่อนดำเนินการหลังจากที่นักศึกษาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัคร

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด