งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์09 พ.ย. 2564 11:23345

???????? ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ????
???? เนื่องในด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ขายแคลนโลหิตขั้นวิกฤติ

???? ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 09.00 - 14.00 น.
???? ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่


ปล. สำหรับนักศึกษา รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วมด้านจิตสาธารณะจำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด