งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1st Virtual IMT-GT Varsity Carnival Clip
หน้าแรก » รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1st Virtual IMT-GT Varsity Carnival Clip10 พ.ย. 2564 09:053,135

PSU Student’s Development: 1st Virtual IMT-GT Varsity Carnival Clip

ห้าม!! คัดลอกผลงาน กรณีที่นักศึกษาคัดลอกผลงานส่งจะได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

ลักษณะกิจกรรม เข้าร่วมครบตามที่กำหนดจะได้รับการบันทึกทรานสคริปต์ Y3 จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง

1.ภาคความรู้ ศึกษาประวัติความเป็นมาของ IMT-GT Varsity Carnival และรับชมสื่อออนไลน์คลิปการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโครงการ 1st  Virtual IMT-GT Varsity Carnival

  • ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสมัครเข้าร่วมตามคลิปที่สนใจ คนละ 1 คลิปเท่านั้น
  • ศึกษาประวัติความเป็นมาและเข้ารับชมสื่อออนไลน์ให้ความรู้

 2. ภาคการสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (มีภาพประกอบได้) ดังนี้

1. ให้นักศึกษาอธิบายความรู้ที่มีเกี่ยวกับพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทย มาพอสังเขป

2. จากคลิปการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโครงการ 1st Virtual IMT-GT Varsity Carnival นักศึกษาชื่นชอบการแสดงของมหาวิทยาลัยใดมากที่สุด เพราะอะไร

3. หากนักศึกษาได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติและต้องทำการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย นักศึกษาจะเลือกนำชุดการแสดงใดของไทยเพื่อทำการแสดง และเพราะอะไร

3. รูปแบบการส่งข้อมูล

             - ชื่อไฟล์ : คลิปที่1_62XXXXXXXX.pdf

- จัดส่งผลทาง https://forms.gle/QKm4m3BnuFi3w9br5 ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2564

ลิงค์ในการสมัคร(คลิปที่ 1https://forms.gle/Tp7ptdUz7ocNBdKC9

https://www.youtube.com/watch?v=7zJo5nNPmtY IMT-GT VARSITY CARNIVAL CULTURAL FULL PERFORMANCE (คลิปที่ 1)

( หมายเหตุ ภาพในคลิปเริ่มต้นนาที 10.35 น. / เสียงในคลิป เริ่มต้นนาทีที่ 16.25 น.)

.....................................................................................................................................................................................................

ลิงค์ในการสมัคร(คลิปที่ 2) https://forms.gle/2hdrmUV4ASRtaYbJA

https://www.youtube.com/watch?v=ZDTzgxEQSCk IMT-GT VARSIRY CARNIVAL 2021 CULTURAL FULL PERFORMANCE: USK, USM, WU, UNIMAP (คลิปที่ 2)

....................................................................................................................................................................................................

** นักศึกษาที่จัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วน จะประสานนักศึกษา ปรับแก้ไขผลงาน โดยแจ้งทาง E-mail ที่นักศึกษาได้ส่งงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วข.หาดใหญ่ โทร.074-282202 /074-282208

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด