งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งสภานักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
หน้าแรก » รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งสภานักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา02 ธ.ค. 2564 11:49496
????รับสมัครนักศึกษาลงรับเลือกตั้ง สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ทั้งนี้ สภานักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
✔️สภานักศึกษาประเภทคณะ
✔️สภานักศึกษาประเภททั่วไป
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเตรียมความพร้อม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
✅คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅หลักฐานประกอบการสมัคร
ติดตามการรับใบสมัครได้ เร็ว ๆ นี้????
นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการองค์การนักศึกษา สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ????
สภานักศึกษา ประเภททั่วไป????
สภานักศึกษา ประเภทคณะ????
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : สภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่**อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : สภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่***????
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด