งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น
หน้าแรก » ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น08 ธ.ค. 2564 16:35511

????ใครรักในการถ่ายภาพยนต์สั้น Short Fiสm Contest มาทางนี้เล๊ยยย ????
ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”
???? โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อม โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๑๗ รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
.
???? สมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่
YouTube : Proud Thai
FB : Proud Thai
Line: @proud-thai
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด