งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 256506 ก.พ. 2565 09:59497

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
???? รับชมผ่าน Facebook fanpage : สภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่
???? วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

???? ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 2 ชั่วโมง และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย


#PSUOnlineElection2022

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด