งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมวิดิทัศน์ เรื่อง "คนรุ่นใหม่ หัวใจโนราห์"
หน้าแรก » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมวิดิทัศน์ เรื่อง "คนรุ่นใหม่ หัวใจโนราห์"14 ก.พ. 2565 16:04432

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมวิดิทัศน์ เรื่อง "คนรุ่นใหม่ หัวใจโนราห์" และตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านทาง QR Code

        

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด