งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอความร่วมมือนักศึกษา ม.อ. ชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกวิทยาเขต ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564
หน้าแรก » ขอความร่วมมือนักศึกษา ม.อ. ชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกวิทยาเขต ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 256422 ก.พ. 2565 09:24782

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอความร่วมมือนักศึกษา ม.อ. ชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกวิทยาเขต

ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2564 

ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 4 มี.ค. 2565

โดยนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม ได้ที่ https://forms.gle/HgVT3NpQUoD3WtdBA

*ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถส่งหลักฐานการตอบฯ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก จำนวน 50 รางวัล

ได้ที่ https://forms.gle/RTueRJzfPdes3qq66

“ทุกความเห็น มีความหมาย เพื่อการพัฒนานักศึกษา ม.อ."

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด