งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการกิจกรรมดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564
หน้าแรก » ประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการกิจกรรมดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 256423 ก.พ. 2565 10:18763

ประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการกิจกรรมดีเด่น
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยสามารถเข้าดูประกาศได้ที่ ผลการพิจารณา

และให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกรอกข้อมูลเพื่อรับโล่เกีตรติยศ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้ที่ แบบฟอร์มการรับโล่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208 งานพัฒนานักศึกษา 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด