งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน The 8th De La Salle- Model United Nation (DLS-MUN)
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน The 8th De La Salle- Model United Nation (DLS-MUN)25 ก.พ. 2565 08:54362

De La Salle University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน The 8th De La Salle- Model United Nation (DLS-MUN) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบจำลององค์การสหประชาชาติในระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียนและนักศึกษาร่วมกันออกแบบแนวคิดในการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก โดยจำลองสถานการณ์และดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบของ United Nations ภายใต้หัวข้อ “Exploring the New Decade Trough Digital Solution and Social Action” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 โดยมีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบกลุ่ม ดังปรากฎในเอกสาร ผู้สนใจขอให้แจ้งผ่านคณะ/วิทยาเขตต้นสังกัด โดยระบุ ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ คณะ ชั้นปี สาขาวิชา email และ โทรศัพท์ ไปยังศูนย์กิจการนานาชาตินานาชาติและสื่อสารองค์กร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด