งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) งานวันเด็กแห่งชาติ
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) งานวันเด็กแห่งชาติ24 มี.ค. 2565 10:24415

ดาวน์โหลด (n736_detail.pdf)ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ "วันเด็กแห่งชาติ" ปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ต้องสื่อถึงการเฉลิมฉลองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
 • สามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ และไม่จำกัดการใช้สีในการออกแบบ
 • จะต้องมีข้อความ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566” และตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน
 • ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อีกทั้งผลงานตังกล่าวยังไม่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาก่อน
 • ผลงานการออกแบบให้อยู่บนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4 พร้อมบรรยายแนวคิดการออกแบบ
 • ส่งผลงานได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3 ผลงาน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

การส่งผลงาน
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 มี 3 ช่องทางในการสมัคร คือ

 • ส่งด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ
 • ส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้
  เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขที่ 319 อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  วงเล็บมุมชอง “ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ”
  โดยจะถือวันประทับตรา ณ ไปรษณีย์ตันทางเป็นวันส่งใบสมัครและผลงาน
 • ส่งทางออนไลน์ e-Mail: ops1168@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับมัธญมศึกษาและปวช. จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษาและปวส. จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศสำหรับเยาวชนทั่วไป จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • โทร. 02 281 9264, 02 281 1753 ในวันและเวลาราชการ
 • www.facebook.com/MOE360degree

รายละเอียด ดาวน์โหลด (n736_detail.pdf)

ใบสมัคร ดาวน์โหลด (n736_regist.pdf)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด