งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "โอกาสเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและหัวข้อวิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบไอที"
หน้าแรก » ขอเชิญนักศึกษาเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "โอกาสเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและหัวข้อวิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบไอที"12 เม.ย. 08:43386

ขอเชิญนักศึกษาเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "โอกาสเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและหัวข้อวิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบไอที" ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 20.00 - 22.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยมีวิทยากรคือ Asst. Prof. Ivan de Oliveira Nunes จากมหาวิทยาลัย Rochester Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/QnEG79C2CcG41G2fA

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด