งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1
หน้าแรก » เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 127 เม.ย. 13:30420


 

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1

รับสมัคร : วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2565 

สมัคร : https://forms.gle/WtpGgvAf2DaWoW6B8

เงื่อนไขการสมัคร

     1. จะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เท่านั้น

     2. รับสมัครนักศึกษากลุ่มองค์กรกิจกรรม จำนวน 140 คน

     3. รับสมัครนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ จำนวน 60 คน

     4. นักศึกษาจะต้องเข้าอบรมครบทุกหัวข้อจึงจะได้รับประกาศนียบัตรและชั่วโมงกิจกรรม

     5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

การเข้าอมรม : ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ( 7 ครั้งตามวันที่แจ้งในภาพ)

หมายเหตุ

        นักศึกษาที่เข้าอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร และชั่วโมงกิจกรรม Y202 จำนวน 20 หน่วยชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด