งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรมบริจาคโลหิต 5,500,000 ซีซี เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ม.อ.
หน้าแรก » กิจกรรมบริจาคโลหิต 5,500,000 ซีซี เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ม.อ.24 พ.ค. 16:26441

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกิจกรรมบริจาคโลหิต 5,500,000 ซีซี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ม.อ. ทั้งนี้ สภาพนักงานได้จัดทำระบบบันทึกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยสำหรับผู้ที่บริจาคครบ 3 ครั้ง ทางสภาพนักงานจะดำเนินการจัดส่งเสื้อให้กับผู้บริจาคต่อไป

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด