งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
One Day Trip to Penang รอบ 5 และ 6
หน้าแรก » One Day Trip to Penang รอบ 5 และ 627 มิ.ย. 13:56360
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Backpacking Trip to ASEAN 2022 : One Day Trip to Penang
เดินทาง รอบ 5 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
รอบ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
(รอบละ 80 คน)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 (เวลา 08.00 -16.30 น.)
กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (ข้างธนาคารไทยพานิช)
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด