งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
หน้าแรก » ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป22 ก.ค. 2565 09:341,276
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
????ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
⏰เวลา 07.30 – 08.30 น.
????ณ ลานอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปล.นักศึกษารับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม 1 ชม.
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด