งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษาร่วมทำแบบสอบถาม เรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปีการศึกษา 2654-2565
หน้าแรก » เชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษาร่วมทำแบบสอบถาม เรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปีการศึกษา 2654-256515 ส.ค. 2565 14:55920
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษาร่วมทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 – 2565
โดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, กรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนจากมุมมองของเด็กและเยาวชนเองเพื่อนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 
โดยคลิ๊กลิงค์ Google Form ได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
 แบบสำรวจเรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 – 2565 (google.com) 
 
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด