งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Moral Hackathon 2022
หน้าแรก » Moral Hackathon 202230 ส.ค. 2565 11:16542

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม

รายละเอียดโครงการและช่องทางการสมัคร https://moralhackathon.com/

เปิดรับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 

หมดเขตส่งข้อมูลการสมัคร วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดประสบการณ์ เชื้อชาติ / สัญชาติ
  2. พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระหว่างโครงการ
  3. ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ใน 1 ทีมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในทีมได้ 1 ทีมเท่านั้น
  4. โครงการหรือนวัตกรรมที่นำเสนอต้องเป็นโครงการหรือนวัตกรรม หรือไอเดียใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือถูกประยุกต์จากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม  หรือคิดโครงการด้วยตนเอง และต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่ประกาศในโครงการ 
  5. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องนำเสนอนวัตกรรมหรือโครงการตามโจทย์ที่กำหนดให้ ณ วันแข่ง Hackathon ในรูปแบบ Prototype หรือ Roadmap โครงการ ในวันสุดท้ายของกิจกรรมแฮกกาธอน
  6. สามารถเลือกนำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  7. ผู้สมัครทุกคนในทีมต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน ตามเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ 
  8. โครงการที่เสนอรวมถึงองค์ประกอบในการนำเสนอ อาทิ ภาพ / คลิปวิดีโอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น
  9. เกณฑ์การตัดสินการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และยินดียอมรับผลการ ตัดสิน รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Phone: 081-305-5259 (กวิน)
E-mail: moralhackathon@gmail.com

Line: @moralhackathon
 
 

 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด