งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ PSU Young Ambassador 2022
หน้าแรก » โครงการ PSU Young Ambassador 202216 ธ.ค. 10:54314
 โครงการ PSU Young Ambassador 2022
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขตสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เพื่อสร้างสรรค์สื่อในโลกออนไลน์
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
คัดเลือก เพียง 20 คนเท่านั้น (วิทยาเขตละ 4 คน)????????
สมัคร >> https://forms.gle/nvJALb7r7LndVm9k7
หรือสแกน QR กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (ตามโปสเตอร์ดังแนบ)
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 7627 6012
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด