งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
The ASEAN Virtual Youth Mobility Program
หน้าแรก » The ASEAN Virtual Youth Mobility Program20 ม.ค. 2566 08:44309

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ The ASEAN Virtual Youth Mobility Program รูปแบบ online

ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2566

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด