งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
หน้าแรก » ประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 256516 ก.พ. 16:34199

ประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการกิจกรรมดีเด่น
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208 งานพัฒนานักศึกษา 

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด