งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Hack a box: Civil Service HR Playground
หน้าแรก » Hack a box: Civil Service HR Playground02 พ.ค. 13:56281

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground) ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ
และให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคราชการ
อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้งาน
ในภาคราชการเป็นงานในฝันของคนรุ่นใหม่รวมถึง
ยังเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในอนาคตอีกด้วย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ https://www.ocsc.go.th/hackabox

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด